Toiminta | Rakennusarkkitehtitoimisto LAASONEN ky


Rakennusarkkitehtitoimisto LAASONEN ky
Yhteystiedot:
Päätoimialana on erilaisten rakennusten arkkitehtisuunnittelu.

Lisäksi teemme 3D-mallinnusta suunnitelmista tai olemassa olevista rakennuksista ja huoneistoista sekä kuvaamme rakennuspaikat, -työmaat ja valmiit rakennukset ilmakuvauskopterilla

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Suunnittelu- ja 3d-mallinnusohjelmana on Graphisoftin ArchiCad 24.

3d maastomalli luodaan Cetopo-ohjelmalla
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::